Search
Välkommen till Recas, medarbetare

Såhär har vi det

Lär känna oss

Våra medarbetare

För oss är arbetsmiljön väldigt viktig och vi lägger stora resurser på att bygga upp och bibehålla goda relationer med våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska trivas hos oss, känna att de utvecklas hos oss och att de alltid kan finna stöttning i varandra. Nedan har vi samlat ett par videos som förklarar hur vi faktiskt har det på Recas. Dessa är våra testimonials som bekräftar att vi lyckas med vår ambition. Vi har medarbetare som trivs.

Play Video about recas våra medarbetare lär känna Jessica
Play Video about recas våra medarbetare lär känna Filip
Play Video about recas våra medarbetare lär känna Kalai
Play Video about recas våra medarbetare lär känna Robin