Search
tjänster

PLM

Recas är din partner när det gäller att stärka din organisations bemanning och kompetens. Våra erfarna medarbetare hjälper dig optimera processer, fatta välgrundade beslut och effektivisera hanteringen av produktdata.

Project Management, PLM, Systemutveckling, Databasdesign, Kravhantering, System- och mjukvaruarkitektur, Industriell digitalisering, PLC utveckling.

Låt värdet stanna inom bolaget

Maximera ditt företagsvärde
med PLM

I en tid av snabba förändringar på arbetsmarknaden är det avgörande att säkerställa att värdet stannar inom företaget. Produktlivscykelhantering (PLM) är svaret. Vi hjälper dig att gå från dokumentstyrning till modellstyrning. Nå din personals fulla potential.

Rätt PLM gör att värdet stannar hos företaget, även när personal rör sig på arbetsmarknaden.

Vi hjälper dig att optimera kommunikationen och säkerställer att information inte går förlorad. Med rätt PLM blir varje möte relevant och varje insats tydliggörs. Du ökar dessutom spårbarheten och får full kontroll över kvalitet, efterlevnad och risker under hela produktlivscykeln. Ta rätt steg mot en hållbarare produktion. Genom att spåra och hantera din miljöpåverkan kan du välja rätt material samt minska din energiförbrukning och avfallshantering. Dessutom hjälper PLM dig att minska kostnaderna för produktutveckling, tillverkning och support genom att optimera dina processer.

Vi hjälper dig att gå från dokumentstyrt till modellstyrt och ökar din effektivitet. Få ut så mycket det bara går av ditt bolag.

Vår expertis inom PLM innefattar bland annat:

  • Analys
  • Kartläggning av masterdata
  • Datamodel-design
  • Metodutveckling
  • CAE/CAD integration
  • Implementation (installation, konfiguration, migrering och anpassningar)
  • Support och utbildning
För mer info, kontakta:
recas ingenjörskonsulter kontakta Stefan Barbunopulos

Stefan Barbunopulos     |     VD Recas IT