Search
tjänster

IT & Mjukvara

Recas är din partner när det gäller att stärka din organisations bemanning och kompetens. Våra erfarna medarbetare hjälper dig optimera processer, fatta välgrundade beslut och effektivisera hanteringen av produktdata.

Project Management, PLM, Systemutveckling, Databasdesign, Kravhantering, System- och mjukvaruarkitektur, Industriell digitalisering, PLC utveckling.

Spetskompetens och flexibilitet efter behov

Skräddarsydda lösningar

Oavsett om du behöver specialistkompetens för ett enskilt projekt eller ett skräddarsytt team, erbjuder vi den expertis som behövs. Vi supportar dig med allt från totalansvar för projekt till specifika punktinsatser. Vi erbjuder flexibilitet när det gäller arbetsmetoder, oavsett om du föredrar konsulter på plats, distans, eller hybrid.

Söker du IT lösningar?

Med vår expertis hjälper vi er inom områden som Product Lifecycle Management (PLM), systemutveckling, databasdesign, uppdragsledning och datadrivet beslutsfattande/BI. Med vår hjälp kan du navigera genom förstudier, lösningsarkitektur, kravhantering, projektledning. Vi är också redo att stödja er i förvaltning av lösningar om så önskas.

Support med System- och mjukvaruutveckling?

Din trygghet är vår långa erfarenhet inom Projektledning, ändrings- och konfigurations hantering. Inom Automotive hanterar vi kravhantering, system- och mjukvaruarkitektur, modellbaserad design, simulering, programmering samt verifiering och validering. Inom automation löser vi era utmaningar inom Industriell digitalisering, digital twin, robot och robotsimulering, Vision, PLC utveckling, Ladder, Funktionsblock, strukturell text, OOP, SCADA med mera.

Recas konsulter har bred kännedom och erfarenhet inom:

Industrier
 • fordon
 • försvar
 • automation
 • tillverkning
 • offentlig sektor
 • Standarder
 • Autosar
 • Automotive SPICE
 • Functional safety (ISO 26262) och Cybersecurity (ISO 21434)
 • Maskindirektivet
 • EU-direktiv 2006/42/EG
 • ISO 13849-1
 • Cyber security (ISA/IEC 62443)
 • För mer info, kontakta:
  recas ingenjörskonsulter kontakta Stefan Barbunopulos

  Stefan Barbunopulos     |     VD Recas IT