Search
tjänster

Automation & Produktion

Effektivitet är nyckeln till ökad lönsamhet. Med rätt automation optimerar du dina produktflöden, samtidigt som du tar bort riskfyllda och monotona arbetsmoment.

Effektivisera ditt produktflöde

Automation och produktionsutveckling för framtidens tillverkning

På Recas är vi experter på produktion och automation. Vår expertis och erfarenhet gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som förbättrar dina produktflöden från början till slut. Vi trimmar och optimerar ständigt dina processer.

Oavsett om du behöver öka kapaciteten, förbättra kvaliteten, ta bort riskfyllda eller monotona moment för personalen kan vi hjälpa dig. Det första steget är alltid en analys/förstudie utifrån dina unika krav och önskemål.

Våra konsulter har bred erfarenhet och kännedom inom
automation och produktion.


Några av våra expertområden är:

 • Analys, planering, beredning och optimering av flöden
 • Miljö- och arbetsplatsförbättringar
 • Inköp & kvalitet
 • Maskindirektivet EU-direktiv 2006/42/EG
 • Cyber security (ISA/IEC 62443)
 • Problemlösning – från ergonomiska utmaningar till kapacitet, effektivitet och kvalitetsförbättringar.
 • Projektledning
 • PLC
 • SW-utveckling
 • Support
 • Robotprogrammering
 • Visionsystem
 • Simulering
 • Machine Learning, artificiell intelligens och Industri 4.0
För mer info, kontakta:
recas ingenjörskonsulter kontakta Stefan Barbunopulos

Stefan Barbunopulos   |   VD Recas IT