Sök
NYHETER

BREAKING NEWS! Recas förvärvar Nevs testanläggning

Recas Nyhet förvärvar testlabb på stallbacka
7 november 2023

Recas väcker nu nytt liv i Saabs och Nevs tidigare testlabb på Stallbackaområdet i Trollhättan. Det innebär en helt ny möjlighet för en rad olika branscher att testa och validera produkter i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen.
– Vi vet att behovet är stort. Det känns fantastiskt bra att kunna skapa bättre förutsättningar för näringslivets utveckling och samtidigt ta vara på all den etablerade utrustning som redan finns och all den expertis inom testning som vi har i bolaget, säger Recas VD Micael Lawson.

För Micael Lawsons del innebär satsningen också en återkomst till platsen där han inledde sin egna ingenjörskarriär. Han flyttade från Jämtland till Trollhättan för 25 år sedan för att jobba på dåvarande Saab, men efter bilfabrikens konkurs 2011 tog han med sig sin erfarenhet och kunskap till den norska oljeindustrin. Han grundade Recas 2012 och idag erbjuds en rad tjänster inom tekniksektorn med fokus på konstruktion, produktion, IT och mjukvara.

Utgångspunkten bygger alltid på en hållbar och effektiv verksamhetsutveckling med människan i centrum. Ett 70-tal medarbetare utgår från kontoret på Innovatum District i Trollhättan och ett kontor är under etablering i Göteborg.

Att Recas nu tar över driften av labben på Stallbacka efter Nevs, är inte bara känslomässigt för Micael Lawson. Framför allt ger det ytterligare en ny och strategiskt viktig möjlighet för både nya och befintliga kunder.

– Många bolag saknar tidiga steg på testtrappan av utvecklingsprovning, för att sedan riskera att fallera i certifieringen som exempelvis statliga Rise genomför. Den luckan fyller vi nu genom att erbjuda ett utvecklingslabb. Det sparar både tid och pengar för bolagen. För oss är det här också ett sätt att vara med och stimulera näringslivsutvecklingen i Trollhättan och Sverige, men vi vet också att det finns behov och intresse i Skandinavien och ute i Europa, påpekar Micael Lawson.

Ansvarig för affärsområdet Recas Labs med testutrustning för bland annat klimat, ljud, EMC och vibrationer, blir en annan rutinerad tidigare Saab-medarbetare. Mats Ericsson har anslutit till Recas efter drygt tio år som verkstadschef hos Volvo Bussar. Han ser fram emot att ta vara på labbens alla möjligheter och se till att Recas blir en värdefull medspelare för många företag.

– Vi kan exempelvis återskapa alla former av klimat och i mätlabbet hanteras och analyseras de flesta geometriska krav samt allt från standardiserade mätningar till avancerade analysmetoder. Våra lokaler är designade för att testa och validera produkter från en stor variation av marknader, och absolut inte bara inom fordonsindustrin. Vår målsättning är att vara en oberoende aktör och bidra till att fler företag konstruerar och producerar i Sverige, påpekar Mats Ericsson.

Han har redan startat labbverksamheten med ett flertal kunder och börjat bygga en organisation med både befintliga och nya medarbetare.

Micael Lawson ser satsningen som strategiskt viktig för Stallbackaområdet, där Trollhättan Stads fastighetsbolag Kraftstaden Fastigheter via ett dotterbolag nu är hyresvärd för de fastigheter som tidigare tillhörde Nevs. I första skedet har Recas köpt vissa delar, medan andra delar till en början drivs via hyresavtal.

– Nu har vi faciliteterna och kan med ett flexibelt arbetssätt skapa lösningar i samarbete även med andra företag som har specialistkompetens inom testning. Våra tekniker har lång erfarenhet och nu har vi ett utvecklingslabb med den utrustning som krävs. Det är en kombination som ger oss en unik möjlighet att erbjuda rätt expertis. Med labben i tjänsteutbudet kan vi erbjuda kompetens från blankt papper till provning av färdig produkt, säger Micael Lawson.

Han är övertygad om att vi på sikt kommer att få se ett blomstrande Stallbacka igen, fyllt av producerande företag som står sig i den globala konkurrensen.
– Vi har ju exempelvis redan Polestar här med sitt utvecklingscenter.

Recas kommer också att utveckla en portabel testutrustning med tillhörande team, för att även kunna ge sig ut till kunder i hela Norden och erbjuda sina nya tjänster.
– Sedan har vi ju hela försvarsindustrin som tvingats in i ett helt nytt läge, säger Micael Lawson.

Labbsatsningen följer på ett tydligt sätt Recas strategi.
– Vi kan ta helhetsgrepp kring både fysisk etablering och kompetensförsörjning som vi gjorde vid etableringen av Nibes utvecklingscenter på Innovatum. På samma sätt kan vi fokusera på ett specifikt område hos våra kunder. Det viktiga för oss är att vi genom vår kunskap utvecklar fungerande strukturer och effektiva arbetssätt som bidrar till kundernas utveckling. I vårt ägardirektiv säger vi tydligt att vi vill bidra med produktion till Trollhättan. Det kan innebära att vi också gör förvärv, säger Micael Lawson.

Kraftstaden välkomnar Recas till Industricampus Stallbacka.
– Tillsammans kommer vi och Recas, med sin utvecklingsvilja och kompetens, att skapa en öppen miljö där akademin och näringslivet ytterligare kan öka samverkan. Det kommer att stärka utvecklingen av Stallbackaområdet, säger Anders Torslid, VD, Kraftstaden Fastigheter.

Recas testlaboratorium är utrustat med:
  • Mätlabb
  • Klimatvindtunnel
  • Klimatlabb
  • Ljud- och vibrationslabb
  • EMC-expertis

För mer information, kontakta:
Micael Lawson
VD, Recas
Tel: 0702-099 910